tel. +48 605 420 881
michalrespondek@gmail.com
ul. Skośna 18
42-500 Będzin

www.adwokatrespondek.pl

O KANCELARII

Adwokat Michał Respondek prowadzi Kancelarię Adwokacką w Będzinie. Świadczy usługi prawne na terenie Górnego Śląska, Zagłębia oraz zachodniej Małopolski. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po zakończeniu studiów rozpoczął aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Aplikację odbywał w jednej z renomowanych kancelarii prawnych na Śląsku, gdzie zajmował się licznym sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego. Po odbyciu aplikacji adwokackiej złożył z wyróżnieniem egzamin adwokacki, po czym został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

Jest specjalistą w zakresie obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz zagadnień regulujących ład korporacyjny. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także prawo handlowe prawo karne (ze szczególnym uwzględnieniem tematyki karnoskarbowej) oraz postępowania sądowe. Współpraca z licznymi podmiotami gospodarczymi, zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego sprawiła, że zdobyte w tej dziedzinie doświadczenie umożliwia świadczenie skutecznej pomocy prawnej swoim klientom.

W 2015 r. chcąc poszerzyć swoją wiedzę w zakresie polubownego rozwiązywania sporów ukończył szkolenie „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu Mediatora” zorganizowane przez Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „ Facultas Iuridica”. Adwokat Michał Respondek jest również mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Celem kontynuowania pracy naukowej, po ukończeniu studiów magisterskich, rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoją pracę doktorską przygotowuje w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego.

W 2016 r. ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z czterema uczelniami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – Loyola University New Orleans College of Law, The University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen Schooll of Law and The University of Toledo College of Law.

Adwokat Michał Respondek biegle posługuje się językiem angielskim, świadczy również pomoc prawną w zakresie analizy, opiniowania oraz sporządzania umów handlowych oraz dokumentów korporacyjnych w języku angielskim. Posługuje się także językiem niemieckim.