tel. +48 605 420 881
michalrespondek@gmail.com
ul. Skośna 18
42-500 Będzin

PORADA ON-LINE

Wysyłając do Kancelarii wiadomość przekazują Państwo swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, jak również adres e-mail. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie uniemożliwi Kancelarii udzielenie odpowiedzi na wiadomość.

Administratorem danych osobowych stanie się Michał Respondek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Respondek” z siedzibą w Będzinie przy ul. Skośnej 18. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną do Kancelarii wiadomość. Przekazane dane zostaną automatycznie usunięte w terminie trzech miesięcy od dnia przekazania danych Administratorowi.

W każdym czasie mogą Państwo zwrócić się do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu należy zwrócić się do Kancelarii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@adwokatrespondek.pl z odpowiednim żądaniem.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Jeżeli według Państwa dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy, mają Państwo prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.