tel. +48 605 420 881
michalrespondek@gmail.com
ul. Skośna 18
42-500 Będzin

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, mając przy tym na uwadze szczególną specyfikę spraw z tej dziedziny prawa. Do zakresu spraw należy m.in.:
a) rozwód,
b) separacja,
c) podział majątku,
d) podwyższenie i obniżenie alimentów,
e) uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
f) powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
g) ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
h) kontakty z małoletnim,
i)  ubezwłasnowolnienie,