tel. +48 605 420 881
michalrespondek@gmail.com
ul. Skośna 18
42-500 Będzin

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną nie tylko   tym przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają biznes, lecz także podmiotów dłużej funkcjonującym na rynku. Dzięki dużemu doświadczeniu Kancelaria realizuje zlecenia polegające na obsłudze zgromadzenia wspólników, sporządzaniu protokołów z posiedzeń zarządu, dokonywaniu zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS. Do zakresu kompetencji Kancelarii należy również przygotowywanie projektów umów i statutów spółek, zaskarżanie uchwał zgromadzeń oraz zagadnienia dotyczące przekształceń korporacyjnych.